начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г. > Промени в пенсионното законодателст...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.


Промени в пенсионното законодателство за 2018 г.

Жанет Богомилова, юрист

   В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промени в пенсионното законодателство за 2018 г.?
Прецизирани са разпоредбите в КСО, в които е разписан механизмът, по който се определя р...