начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > Промени в ЗДДФЛ през 2018 г.
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.


Промени в ЗДДФЛ през 2018 г.

Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП

   Промените в ЗДДФЛ са направени с преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Създадена е възможност за деклариране на необлагаеми доходи с новия чл. 50а от ЗДДФЛ. Местните физически лица могат да декл...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис