начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > Промени в режима на регулиране на а...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.


Промени в режима на регулиране на акцизните стоки

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА

   I. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани в ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.
Един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за перио...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис