начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Възстановяване на данъчен кредит пр...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Възстановяване на данъчен кредит при брак и липси на животни

Христо Досев, регистриран одитор

   В бр. 3 от 2018 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Имам регистриран земеделски стопанин по ЗДДС с отглеждане на крави с млечно направление. Доходите му се облагат с приспадане на 60...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис