начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Начисляване на ДДС при продажба на ...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Начисляване на ДДС при продажба на активи

Евгени Рангелов, магистър по финанси

   В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Продаваме на магазини, придобити чрез бартер и осчетоводени като стоки и продажба на същите под себестойността им, по която са заведени в с...