начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Облагане по ЗКПО на продажба на нед...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Облагане по ЗКПО на продажба на недвижим имот

Христо Досев, регистриран одитор

   В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Продава се недвижим имот, собственост на нестопанска организация (НПО), която не извършва стопанска дейност. Имотът е закупен със сред...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис