начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Изпълнение по реда на чл. 35 ЗОЗ въ...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Изпълнение по реда на чл. 35 ЗОЗ във връзка с чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

Д-р Димитър Иванов, юрист

   В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Димитър Иванов, юрист, отгоаря на въпроса: Какво представлява изпълнението по реда на чл. 35 ЗОЗ във връзка с чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ?
В Закона за частните съдебни изпълнители ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис