начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Осигуряване на упражняващ свободна ...
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

   Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нотариус. Какви осигуровки следва да внася - само за здравно или за всички фондове и на каква база 510 лв. или 2600 лв., при полож...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис