начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Промяна на допълнителното възнаграж...
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   В трудовия ми договор е предвидено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер 0,6% за всяка година. Имам 22 години трудов стаж. Без никаква промяна на трудовите задължения от началото на годината работодателят ми промени...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.