начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Промяна на допълнителното възнаграж...
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   В трудовия ми договор е предвидено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер 0,6% за всяка година. Имам 22 години трудов стаж. Без никаква промяна на трудовите задължения от началото на годината работодателят ми промени...