начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Промяна на допълнителното възнаграж...
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   В трудовия ми договор е предвидено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер 0,6% за всяка година. Имам 22 години трудов стаж. Без никаква промяна на трудовите задължения от началото на годината работодателят ми промени...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис