начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Промените в ЗКПО през 2018 г.
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.

Промените в ЗКПО през 2018 г.

Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП

   Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.).
От 1 януари 2018 г....

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.