начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Промените в ЗКПО през 2018 г.
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.


Промените в ЗКПО през 2018 г.

Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП

   Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.).
От 1 януари 2018 г....

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис