Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

в сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Годишната данъчна декларация за облагане доходи на починал ЕТ

По силата на действащите разпоредби на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) физическите лица - наследници по закон или завещание на починали лица имат възможност да подават данъчна декларация на починалия. Това е нова възможност,...

Промените в ЗКПО през 2018 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.). От 1 януари 2018 г. годиш...

Уволнение на бременна служителка по време на масови уволнения

Решение на Съда на ЕС от 22.02.2018 г. по дело C 103/16 На 22 февруари 2018 г. Съдът на Европейския съюз излезе с решение по дело C 103/16, постановено във връзка със спор между бременна испанска гражданка с нейния работодател, различни синдикални се...

Въпроси и отговори от практиката

Kорекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува недвижим имот апартамент и ползва данъчен кредит за него. Изминават повече от 5 години от датата на придобиването на имота и дружеството решава да го продаде. Според чл. 45, ал. 3 от ЗДДС ос...

Данъчно третиране на апортна вноска на сграда в дружество

Въпрос: През юни 2012 г. е направена апортна вноска на сграда в дружеството ни. Апортиращият не е ползвал данъчен кредит при придобиването на сградата. Сградата се използваше за необлагаеми сделки. На 01.11.2017 г. сградата е продадена и при продажба...

Облагане с ДДС продажба на недвижим имот

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува през 2007 г. офис в Бизнес център с договор от физическо лице без ДДС. Ако сега продаде въпросния офис, следва ли да дължи ДДС за продажбата, като се има предвид, че не е ползван данъчен кредит при покуп...

Определяне на годишните данъчни амортизации

Въпрос: ЕООД закупи през м. октомври паркомясто за стойност 12 000 лв. Към коя категория активи следва да се заведе паркомястото и подлежи ли на амортизации? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при о...

Определянето на окончателния размер на месечния осигурителен доход

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (регистрирано като упражняващо свободна професия) е избрало да се осигурява през 2017 година върху максималния размер на осигурителния доход - 2600 лв. През месец 02.2017 г. лицето е боледувало 5 дни, за които дни е по...

Осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

Въпрос: Преводач иска да бъде СОЛ в ЕООД и да се осигурява на 600 лв., подал е ОКД 5, трябва ли да подаваме справка или уведомление към НАП, че ще се осигурява на сума над 510 лв. и какво уведомление да се подаде? Отговор: Минималният осигурителен д...

Осигуряване на ЕТ при временна нетрудоспособност

Въпрос: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил в болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 лв. Данъчният резултат за 2017 г. е положителен. През периода на временната нетрудоспособност на едн...

Осигуряване на наето от ЕТ лице

Въпрос: Фирма ЕТ има собствен касов апарат и е на патент. Дейността е търговия на сергия и фотографски услуги. Ако наеме човек на хонорар, роден 1969 г., осигуряващ се на трудов договор под максимума за осигуряване, като наетото лице има ателие, в ко...

Ползване на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишната му възраст

Въпрос: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2-год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи в НОИ и какво обезщетение ще получава? Отговор: Майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете до...

Право да ползва данъчен кредит при самоначисляването на ДДС с протокол по чл. 117

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай електрически бус. Транспортът е за сметка на българското дружество. Бусът не влиза на територията на страната, а се обмитява в Белгия, където се внася мито, но не и ДДС. Оттам бусът з...

Разходи, които се признават за данъчни цели по реда на ЗКПО

Въпрос: Дружеството е ЕООД. Собственикът на фирмата не е водач на МПС. Фирменият автомобил, с който се извършват доставките на стоки, се управлява от съпругата му. Автомобилът е „товарен“. Води се пътен лист, попълван от съпругата. За признаване на р...

Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

Въпрос: При покупка на лек автомобил със статут № 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са условията за придобиване и ползване на територията на България и за чужбина? Отговор: Предвид н...

Третиране по ЗКПО на разходи от липси на активи

Въпрос: През 2012 г. имаме осчетоводен акт за начет на МОЛ за установени липси на стоки при инвентаризация, а също така и акт за начет за липса на парични средства. Постъпления и по двата акта до момента няма и следва през 2017 г. да отпиша вземането...

Условия за ползване на данъчен кредит за доставки, получени преди регистрацията на данъчно задължени лица по ЗДДС

Въпрос: Ако регистриран земеделски производител е закупил плодни дръвчета - сини сливи (преди 1 година), както и платените на агрономи услуги по засаждане и други, преди регистрация по ДДС, има ли право след регистрация по ДДС да си приспадне платено...

Формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация

Въпрос: Фирма, на която водя счетоводството, се занимава със следните дейности: - валутно бюро - обмяна на валута; - получава комисиона за възнаграждения от „Изипей” за парични преводи; - получава комисионно за парични преводи – „ФК КЕШ Експрес Сърв...

Формуляр А1 за работа в чужбина

Въпрос: Българско ООД с 6 (шестима) съдружници сключва договор с белгийска фирма за извършване на услуга в Белгия за срок, по-дълъг от един месец. В България шестимата съдружници се осигуряват като самоосигуряващи се лица. За извършване на дейността ...

Решения на съдилища

Решение № 181 от 11.01.2016 г. по т.д. № 1662/2014 г., ТК, II т.о.

Нормата на чл. 7, ал. 2 от Закона за кооперациите е опровомощаваща, а не императивна и няма пречка тя да бъде дерогирана чрез приемане на уставна клауза, ограничаваща правото на членуване в повече от една кооперация. Чл. 7, ал. 2 от Закона за коопер...

Решение № 2072 от 15.02.2018 г. по ам. дело № 13366/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди септември 2007 г., ноември 2008 г. и декември 2009 г., както и задължения за корпоративен данък и лихви за данъчни периоди 2007 г. и 2009 г. За целите на облагането с ДДС на...

Решение № 2217 от 19.02.2018 г. по адм. дело № 531/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС по непризнати вътреобщностни доставки в полза на различни дружества ведно с лихви. Дефиниция относно понятието вътреобщностна доставка (ВОД) се съдържа в чл. 7, ал. 1 от ЗДДС. От нея следва изводът, ...

Решение № 2252 от 20.02.2018 г. по адм. дело № 7679/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за периода 07. – 09., 11. и 12.2013 г., на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 и чл. 9 от ЗДДС ведно с лихви. Фактът, че договорът за лизинг на персонал не е договор по чл....

Решение № 2318 от 21.02.2018 г. по адм. дело № 7843/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит. Доказването на реално осъществени строителни услуги на строителен обект на конкретен получател, който ги е използвал за осъществяване на облаг...

Решение № 2449 от 26.02.2018 г. по адм. дело № 429/2018 г.

Предмет на спора е Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) от 15.03.2017 г., издадена от и. д. директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - София, с която е наложена ПАМ запечатване на търговски обект павилион и забрана за д...

Решение № 2518 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5646/2017 г.

Предмет на спора е установена корекция на деклариран за внасяне корпоративен данък за 2015 г., като са коригирани и дължимите върху корпоративния данък лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 3 от ДОПК, акт за установяване на задължение по декл...

Решение № 2569 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5099/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО и ЗДДС: корпоративен данък за 2012 г. и лихви; ДДС за внасяне за ревизираните периоди от 01.01.2012 г. до 31.07.2013 г. ведно с лихви. Заповедта за възобновяване на ревизията е връчена на ревизиранот...

Решение № 2618 от 28.02.2018 г. по адм. дело № 9170/2017 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди 11. и 12.2014 г. и 02. и 04.2015 г. по фактури с предмет ел. материали и пелети. В случая се касае за напълно изкуствена икономическа конструкция, решения на СЕ...

Решение № 2747 от 01.03.2018 г. по адм. дело № 127/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС с лихви за забава за данъчни периоди 04. - 06. 2010 г. в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури с предмет доставка на захар. Тъй като предмет на доставката са родово о...

Решение № 2757 от 02.03.2018 г. по адм. дело № 8280/2017 г.

Предмет на спора са начислен допълнително данък върху ДДС определени задължения по ЗКПО: корпоративен данък за 2009 г. - 2013 г. с лихви след ревизия, проведена по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, поради наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4...

Решение № 54 от 24.03.2016 г. по гр.д. № 3804/2015 r., III г.о.

Не всяко съпричиняване на вредите от работника, а само това, извършено при груба небрежност, може да доведе до намаляване на дължимото обезщетение от работодателя. Такова е поведението на работника, при което той не полага елементарно старание и вним...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Справочна информация бр. 4 от 2018 г. Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2018 г.

За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със съдържанието на всеки отделен брой от периодичните ни издания....

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 13 до бр. 17 от 2018 г.

ДВ, бр. 13 от 9.2.2018 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинскит...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 5 от 2018 г.

Кодекс на труда Последни изменения и допълнения на КТ Последните промени в ЗДДС, приети чрез § 12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците Новият подход в защитата на лични данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и пре...