начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Вземания от клиенти - оценяване и п...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


Вземания от клиенти - оценяване и представяне

Христо Досев, регистриран одитор

   В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какво представляват вземанията от клиенти, как се оценяват и представят във финансовите отчети?
В своята независима икономическа дейност ...