начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Облагане на възнаграждение за техни...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Облагане на възнаграждение за технически услуги

Христо Досев, регистриран одитор

   В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Нашата фирма използва услугите на адвокат (извършващ свободна професия) в Германия, за извършване на правни услуги и консултации по откриването на дъщ...