начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Представлява ли IP адресът лични да...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


Представлява ли IP адресът лични данни

НетКонсултинг АЯ

   В НетКонсултинг АЯ се дава отговор на въпроса: Представлява ли IP адресът лични данни?
От м. май 2018 г. в ЕС ще влязат нови правила, според които някои категории онлайн данни биха могли да се приемат за лични данни и сред тях са и IP адресите....