начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Прекратяване на договор със срок на...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Прекратяване на договор със срок на изпитване

доц. д-р Андрей Александров

   В бр. 3 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: На 25.07.2017 г. сме сключили срочен трудов договор с наш работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 КТ, като срокът на изпитване е до 31.12.2017 г...