начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Работодателят няма право да разпоре...
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Работодателят няма право да разпореди прекъсване на ползването на платения годишен отпуск

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

   Как се оформя заповед за извънреден труд през почивните дни по време на платен годишен отпуск?

   Прекъсването на ползването на платения годишен отпуск е уредено в чл. 175 КТ. Според тази разпоредба, когато през време на ползване...