начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Работодателят няма право да разпоре...
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


Работодателят няма право да разпореди прекъсване на ползването на платения годишен отпуск

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

   Как се оформя заповед за извънреден труд през почивните дни по време на платен годишен отпуск?

   Прекъсването на ползването на платения годишен отпуск е уредено в чл. 175 КТ. Според тази разпоредба, когато през време на ползване...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис