начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 5, Май 2018 г. > Последни изменения и допълнения на ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Последни изменения и допълнения на КТ

Нина МАНОЛОВА – адвокат

   В брой 102 на „Държавен вестник“ от 22.12.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С тези изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) се цели да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и...