начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 5, Май 2018 г. > Последните промени в ЗДДС, приети ч...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Последните промени в ЗДДС, приети чрез § 12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В „Държавен вестник“, бр. 24, от 16.03.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: Закона за акцизите и данъчните складо...