начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г. > Първоначално класифициране на отдел...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

Първоначално класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис