начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г. > Първоначална оценка на дългосрочнит...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

Първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове

доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

   В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се извършва първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове?
В приложимите счетоводни стандарти няма изричн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.