начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г. > Преотстъпване на данък по реда на ч...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице

Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор

   В бр. 11 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък?
Според автора въпросът с п...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.