начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г. > Влизане на трудов договор в сила
в. Седмичен законник
бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.


Влизане на трудов договор в сила

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Може ли в трудовия договор да се впише, че той влиза в сила от първо число, което се пада в почивен ден, а фактически лицето да се яви на работа на друга дата - първия следващ работен ден?

   Няма пречка в трудовия договор да се ...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...