Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 23/2018 г.

ДВ, бр. 35 от 24.4.2018 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г. 2. Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всичк...

Защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни

Счетоводна къща обработва оригинални документи с лични данни, издадени от НАП и свързани със служебни лични номера на лицата. След влизане в сила на новия Регламент за защита на личните данни на 25.05.2018 как може да се съхраняват оригинали на СЛНЧ ...

Министерски съвет бр. 23/2018 г.

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С тях внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно, без да е необходимо представянето на съответните платежни документи от гра...

Въпроси и отговори

Влизане на трудов договор в сила

Може ли в трудовия договор да се впише, че той влиза в сила от първо число, което се пада в почивен ден, а фактически лицето да се яви на работа на друга дата - първия следващ работен ден? Няма пречка в трудовия договор да се впише датата на сключва...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2018 г.

Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 г. страни: Litdana UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos в присъствието на: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių...

Зачитане на обучението като трудов стаж и професионален опит

Управителят на фирмата предлага да зачитаме за трудов стаж и професионален опит и времето на обучение в магистърски и бакалавърски програми с мотива, че това е дейност по същата или сходна професия по смисъла на чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ. Имаме ли...

Обезщетението за безработица се връща при възстановяване на работа

Преди две години бях уволнена. Обжалвах заповедта за уволнение пред съда и съдът окончателно ме възстанови на работа. Около една година след уволнението получавах парично обезщетение като безработна. На какво обезщетение за незаконното уволнение има...

Облагане на доставка, извършена от дилър на стоки втора употреба

Фирма дилър продава по маржа леки автомобили втора употреба, които са внесени от Италия. Същата купува и втора употреба автомобили от италианска фирма с VAT CODE - A41, т.е. не е начислен ДДС. В случая имаме ВОП и при покупката на автомобила в 15 дне...

Определяне на приложимото осигурително законодателство

Собственик на ЕООД живее повече от 183 дни в Германия, където се осигурява за всички случаи. Трябва ли да се осигурява по българското законодателство, тъй като дружеството има дейност в България? За да се гарантира свободата на движение на наетите и...

Почивки при работа с видеодисплеи

Работим във фирма с интернет базирана търговия и външна и вътрешна комуникация изцяло с имейли и скайп. Имаме задължително работно време от 9 до 18 ч. и почивки, както следва: 11:00-11:10 ч.; 13:10-13:50 ч.; 16:00-16:10 ч. Въпросът ми е има ли закон...

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

Предстои трудовият договор да бъде прекратен по чл. 331 от КТ непосредствено след отпуска за отглеждане на малко дете. На каква база ще се изчисли обезщетението за неизползван годишен отпуск, при положение че последния месец преди отпуска са отработе...

Счетоводно и данъчно третиране на изплатена стипендия

Фирма сключва договор за стипендия със студент, който след завършването се задължава да работи във фирмата. След три месеца, през които студентът идва на стаж във фирмата и получава стипендията си, фирмата прекратява договора, защото не е доволна от ...

Третиране на дохода от полаган личен труд от собственик на дружеството

Собственик на ЕООД се самоосигурява върху 510 лв. за всички осигурителни случаи. Ако се начисли възнаграждение за положен личен труд в дружеството в размер на 800 на месец, следва ли да се довнасят осигуровки? Това възнаграждение според ЗКПО следва...

Третиране по ЗДДС на отдаване под наем апартаменти и къщи на туристи

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще наема от физически лица, които не са данъчно задължени в България, апартаменти, къщи и др., които ще поддържа и отдава под наем на туристи. Как стои въпросът с правото на данъчен кредит за разходите, коит...

В пресата за вас

ГФО ще се подават и в 13 офиса на НАП - София, до края на юни

В бр. 103 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно местата за подаване на годишните финансови отчети. До 30 юни 2018 г. ГФО ще могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на НАП в София. Гражданите, к...

Кредит, предоставен на собственик на дружество

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата предоставя на собственика като физическо лице кредит с РКО 19 бр. х 9900 лв. = 188 100 лв. от касата, като договорите са за всяка сделка поотделно. ...

Разпределение на дивидент от печалбата на ЕТ

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Борислав Боянов отговаря на въпроса: Може ли ЕТ да разпредели дивидент на собственика и трябва ли да се начислят 5% данък върху дивидента с оглед на това, че върху печалбата на това ЕТ е начислен данък в разм...

Стартира издаване по електронен път на удостоверения по ЗОП

В бр. 103 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с издаваните от ГИТ по електронен път удостоверения по Закона за обществените поръчки. От 01.06.2018 г. физическите и юридическите лица ще могат сами и по всяко време да ...

Справочник

Решение по жалба с рег. № Ж-231/23.05.2017 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 17.01.2018 г., обективирано в протокол № 4/2018 г., на о...

Справочна информация бр. 23/2018

Централни валутни курсове за периода 01 - 07.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...