начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 6, Юни 2018 г. > Изготвяне на ГФО от неперсонифицира...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Изготвяне на ГФО от неперсонифицирано дружество (ДЗЗД)

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Неперсонифицирано дружество (ДЗЗД), което през отчетната 2017 г. не е извършвало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч (има единствено разходи за платена такса за публикуване на ГФО 2016 г. и такса за годишно счетоводно обслужване за ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис