начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 6, Юни 2018 г. > Приходите и разходите от последващи...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: Как да приложим чл. 35, ал. 2 от ЗКПО? През 2016 г. сме обезценили стоки с 50%, като сме осчетоводили разход от обезценка на материални запаси - 609/304, който не сме признали за данъчни цели в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, т.е. с него сме увеличили...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис