начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г. > Представяне на признатите активи и ...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г.

Представяне на признатите активи и пасиви по отсрочени данъци

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представят признатите активи и пасиви по отсрочени данъци?
След като отчитащото се предприятие е установило наличието на данъчни врем...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.