начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Някои акценти в Наредба № 2 от 19 м...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.


Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В настоящото изложение ще разгледаме най-съществените постановки на приетата изцяло нова Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път, обнародвана в ДВ, бр. 2...