начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Попълване и коригиране на деклараци...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени само във фонд „Пенсии“

Вержиния ЗАРКОВА – началник-отдел в НОИ

   Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани друж...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.