начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Правни последици при трудово и извъ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.


Правни последици при трудово и извънтрудово правоотношение

Росица ЩЪРБОВА – д.е.с., регистриран одитор

   Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици за работодателите и изпълнителите.
Правните последици за работодателите са относно начисляване, удържане и внасяне на осигуровки и данък върху общия доход; регист...