начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Рамков договор за платежни услуги п...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.

Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата Наредба № 3 на БНБ

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   Уредбата на платежните услуги, съдържаща се в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), намери своето логично продължение в новата ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.