начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г. > Осигурителен стаж по допълнителен т...
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.

Осигурителен стаж по допълнителен трудов договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Прибавя ли се и стажът от допълнителен трудов договор за 4-часов работен ден при изчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране?

  
В съответствие с чл. 38, ал. 11 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец. В запитването не е посочено кога е полаган труд по допълнителен трудов договор. Това е важно, тъй като от 01.01.2002 г. до 31.12.2015 г. беше в сила един текст на чл. 38, ал. 1 от НПОС, съгласно който за осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, ако това е по-благоприятно за лицата, се зачиташе в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. От 01.01.2016 г. разпоредбата е отменена.Статия със свободен достъп