начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г. > Трудови и осигурителни права на бащ...
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.

Трудови и осигурителни права на бащата, свързани с отглеждането на малко дете

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

   Ако се прехвърли майчинство на бащата за разликата до 410 дни, върху коя сума ще получава той обезщетение - преизчислено върху неговата заплата или остава сумата, определена за обезщетение на майката? Може ли той да ползва и обезщетението за гледане на дете до 2-годишна възраст с разрешение на майката, т.е. тя да се върне на работа, а той да гледа детето?

   Съгласно чл. 163, ал. 10 КТ със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни от отпуска поради бременност, раждане и осиновяване. В тези случаи бащата действително “встъпва” в правото на майката, затова и се изисква нейното съгласие. Тя може по всяко време да го оттегли и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ.
За да придобие право на осигурително плащания обаче бащата също следва да е осигурен за този осигурителен риск. Съгласно чл. 50, ал. 7 КСО осигуреното за общо заболяване и майчинство лице има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49 КСО, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ, ако отговаря на условията по чл. 48а КСО (да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск). Основа за изчисляване на обезщетението ще е доходът на бащата, а не този на майката.

   Що се отнася до отпуска по чл. 164 КТ (за отглеждане на дете до 2-годишна възраст), със съгласието на майката (осиновителката) той се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 2 КСО). И тук е необходимо лицето да има 12-месечен осигурителен стаж като осигурено за този риск.
Според Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. е 340 лв. (т.е. това обезщетение е в един и същи размер, независимо от осигурителния доход на осигуреното лице).Статия със свободен достъп