начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г. > Давностен срок за ползване на плате...
в. Седмичен законник
бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.


Давностен срок за ползване на платения годишен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Преди да ползва полагащия се платен годишен отпуск за 2015 г., на служителка се наложи да излезе в продължителен отпуск по болест (за задържане на бебе). Веднага след това ползва отпуските по майчинство. Спира ли да тече давностният срок за ползване ...