начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 9, Септември 2018 г. > Преглед на по-значимите изменения в...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2018 г.

Преглед на по-значимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В „Държавен вестник“, бр. 58 от 13.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), с който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.