начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г. > Командировъчни пари в рамките на об...
в. Седмичен законник
бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.


Командировъчни пари в рамките на общината

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Как се определя дали служителят има право на дневни командировъчни пари, ако командировката е в рамките на общината?

   Мястото на работа се определя в трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 1 от КТ). За място на работата се смята с...