начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г. > Промени в Закона за акцизите и данъ...
в. Седмичен законник
бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.


Промени в Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с търговията с нефтени продукти

Д-р Любка ЦЕНОВА - адвокат от САК

   В ДВ, бр. 62 от 27 юли 2018 г., е публикувано поредното изменение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Промените предвиждат от 28 юли 2020 г. всеки складодържател на нефт и продукти от нефтен произход трябва да разполага с трайно ...