начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г. > Нефинансова декларация по Глава сед...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Нефинансова декларация по Глава седма от Закона за счетоводството

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява нефинансовата декларация по Глава седма от Закона за счетоводството?
Съдържанието и изискванията за съставяне на нефинанс...