начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г. > Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от ...
в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Наш служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, иска да се пенсионира от 1 октомври тази година (2018 г.). Служителят ще продължи да работи при нас, без да прекратява трудовия си договор. През декември тази година той ще навърш...