Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 36/2018 г.

ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 2. Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение на Наредб...

Министерски съвет бр. 36/2018 г.

Правителството прие Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С въвеждането на нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно - осигуряване на регламентиране начина за ск...

Народно събрание бр.36/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене правителствения законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика. Парламентът одобри създаването на предприятия на социалната и солидарната икономика. Негови субекти са кооперациите, юридичес...

Отчитане на разходи за транспорт

Фирма, чиято основна дейност е международен превоз и спедиции, получава заявки за извършване на даден превоз от свои клиенти. Съответно ние възлагаме на подизпълнител да го осъществи. Въпросът ми е свързан с начина, по който се фактурира, и неговото ...

Въпроси и отговори

Вътрешно съвместителство по допълнителен трудов договор

Служител работи по допълнителен трудов договор за 4 часа в администрацията ни, като основният му трудов договор е с друг работодател. Можем ли да сключим с него договор за вътрешно съвместителство, за да изпълнява своята работа и едновременно да заме...

Давност на платения годишен отпуск за 2009 г.

В дружеството ни работи лекар, който има неизползван отпуск от 2009 г. в размер на 39 работни дни. Лицето е започнало използването на същия през 2018 г. Има ли давностен срок за ползването на отпуска от 2009 г.? От 30.07.2010 г. е в сила нова правна...

Допълнителен отпуск на работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст

Майка на две деца до 18-годишна възраст едностранно прекратява трудовия договор. Има ли право да й бъдат изплатени дните платен отпуск, които й се полагат на основание чл. 168, ал. 1 от КТ и сключен колективен трудов договор? В съответствие с чл. 16...

Допълнително възнаграждение по време на болнични

Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното трудово възнаграждение за клас по време на отпуск по болест? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и ор...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2018 г.

Дело C-421/17, решение от 13 юни 2018 страни: Szef Krajowej Administracji Skarbowej срещу Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie Предмет на спора е облагането на акции при обратното им изкупуване. Акционерно дружество от Полша, което упражня...

Едновременно ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите

Управителят иска да използва празниците в началото на месец май и да пусне цялата фирма в отпуск от 30 април до 4 май. Имаме новоприет служител, който няма право на платен годишен отпуск. Може ли да му се разпореди да ползва тези четири дни като непл...

Корекции на данъчния кредит

Закупен товарен автомобил 03.2014 г. за 50 000 лв., ДДС - 10 000 лв. Амортизиран до 04.2018. Предстои ми продажба (на собственика на ЕООД-то - свързани лица). Може ли да е договорена сума или пазарна от лицензиран оценител? Трябва ли да правя корекц...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение

Наш служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, иска да се пенсионира от 1 октомври тази година (2018 г.). Служителят ще продължи да работи при нас, без да прекратява трудовия си договор. През декември тази година той ще навърш...

Осигуряване на български граждани от чуждестранна фирма

Българско физическо лице може да сключи трудов договор с швейцарска фирма. Лицето ще работи в България. Кой и как ще трябва да му внася осигуровките и данък общ доход? Ще трябва ли да се декларират тези доходи в България? Заплатата ще се получава с б...

Осчетоводяване на текущ разход

Закупихме компютър за 699 лв. Прагът ни е 700 лв. Според мен може да го осчетоводим директно в 601 сметка, без да се начисляват амортизации. Това възможно ли е? Има основания закупеният компютър да бъде осчетоводен като текущ разход. Съществува данъ...

Отказ на работничка за трудоустрояване

С експертно решение на работничка е определено 60% ТЕЛК с предписание да пръдолжава да работи, но без стрес и носене на тежест. Работничката отказва да работи, като смята, че в задълженията й влиза носене на тежко (кофа с вода). Има ли форма да я нак...

Отчитане на дарения от трети лица

Фирмата ми е ЕООД и е получила дарение под формата на стока с документ фактура на наше име за получател и начислено ДДС. Как да осчетоводим този приход и да отбележим в дневника за покупки ДДС - имаме ли право? Получените дарения от трети лица (непр...

Отчитане на разходи за ремонт

Направени са ремонт на алтернатор, помпа, тампони на кола за 1250 лв. без ДДС. Мисля да отнеса ремонта директно в разход, но ме притеснява размерът на сумата. Как да процедирам? Представеният казус дава основание да се счита, че в конкретния случай ...

Право на парично обезщетение за безработица

Имаме служител, назначен по чл. 70 от КТ (с ал. 2 - срокът е в полза на работодателя), когото ще освободим на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Има ли право служителят на обезщетение за безработица в пълен размер (приемаме, че същият се е осигурявал без...

В пресата за вас

Признаване на загуба от обезценка

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на загуба от обезценка. След като отчитащото се предприятие е изчислило възстановимата стойност на даден актив, то следващата стъпка, която трябва да се предприе...

Рекултивация на трайните насаждения

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира рекултивацията на трайните насаждения. Рекултивацията на трайните насаждения се извършва главно след бракуването на трайните насаждения и тяхната ликвидация. Възможно е р...

Справочник

Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП

Всеки клиент ще може да провери до пет минути дали покупката му е отчетена в НАП, след като влязат в сила новите изисквания, записани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговск...

Извършване на ревизия

Национална агенция за приходите Място на извършване на ревизията При извършването на ревизията е необходимо ревизираното лице да предостави подходящо място и условия за провеждането й, както и да определи лица за контакт с органа по приходите за ока...

Изпит по счетоводство за кандидат-одитори, етап 2 - отворени въпроси/казуси - Вариант 1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Към 01.01.20Х1 г. дружество Х притежава 35% от обикновените акции на дружество А, отчитани като инвестиция в асоциирано предприятие. На 31.12.20Х1 г. дружество Х увеличава своя дял в капита...

Обжалване на ревизионен акт

С ревизионния акт става установяването, определянето, изменението или прихващането на публичните задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, т. е. това е актът, създаващ права или задължения, респективно засягащ права или законни интерес...

Приключване на ревизия

Приключването на ревизията е съвкупност от действия на органите по приходи от ревизиращия екип и органите по възлагане, свързани със съставяне на ревизионен доклад, издаване на ревизионен акт и връчване на документите на лицето. Ревизията приключва...

Справочна информация бр. 36/2018

Централни валутни курсове за периода 28.09. - 04.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...