начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г. > Европейска практика по новообявени ...
в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2018 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат

   Дело C-421/17, решение от 13 юни 2018
страни: Szef Krajowej Administracji Skarbowej срещу Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie
Предмет на спора е облагането на акции при обратното им изкупуване.
Акционерно дружество о...