начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г. > Основни изисквания за признаване на...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.

Основни изисквания за признаване на приходите съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

   Предприятията, които прилагат Международните счетоводни стандарти, при съставяне на финансовите отчети за 2018 г. трябва да спазват изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти. Този станда...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.