начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г. > Преглед на последните изменения в П...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В „Държавен вестник“, бр. 60 от 20.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИДППЗАДС), в който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответст...