начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г. > Данъчното третиране на възнагражден...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Данъчното третиране на възнаграждението, получено от физическото лице по граждански договор

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Българско физическо лице (ФЛ) е едновременно:
1. Регистрирано като свободна професия (упражнява творческа дейност в областта на културата) и е регистрирано по ЗДДС; за получените доходи издава фактури с начислен ДДС. Самоосигуряващо се ...