начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г. > ДДС и право на данъчен кредит за ав...
в. Седмичен законник
бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   В механизма за функциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК):
...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.