начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Услуга за оценка на движима вещ
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Услуга за оценка на движима вещ

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер в Република Гърция възлага на българско ЮЛ с валиден ДДС номер организирането на сертификация на продукти, произвеждани от друго българско ЮЛ, които гръцкото дружество ще продава в последствие ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.