начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г. > Отчитане на нематериални активи
в. Седмичен законник
бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Отчитане на нематериални активи

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Българско дружество е регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти.
Дружеството има разработени собствени софтуери, който отдава за ползване на своите клиенти. Те заплащат абонаментна такса за времето на ползване.

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.