начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г. > Отчитане на получени субсидии
в. Седмичен законник
бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Отчитане на получени субсидии

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Фирмата ни има сключен договор чрез “Бюро по труда” за наемане на безработно лице за 12 м. срок. Средствата са държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение.
Как се осчетоводяват средствата по договора, които периодично (месеч...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.