начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г. > Преоценка на финансови инструменти ...
в. Седмичен законник
бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВA - регистриран одитор

   Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис