начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г. > Преоценка на финансови инструменти ...
в. Седмичен законник
бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВA - регистриран одитор

   Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.