начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г. > Доставка на услуга за ползване на о...
в. Седмичен законник
бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Доставка на услуга за ползване на обект - недвижим имот

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Дружеството ни е пристанищен оператор и е собственик на хидротехническо съоръжение - хидрорампа и шпора, намиращо се в пристанище “Х” (наша собственост - разположено на територията на България).
Нашето дружество (доставчик) е българско юридичес...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.