начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Доходи, които не се посочват в спра...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Доходи, които не се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   1. Общи нормативни разпоредби
По силата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се по смисъла на КСО лица - платци на доходи на физически лица, са длъжни да изготвят и предоставят на съответната ТД на НАП по месторегистрация...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.